Kültür nedir?  Kültür bir milletin maddi ve manevi değerlerinin tamamıdır. Bir milletin duygu ve düşüncesi , ahlakı, gelenek ve görenekleridir. Aslında bir milleti tüm benliği ile yansıtan bir yapıdır.

Sanat duyguların en güzel ifade edilmesidir,  estetik kaygı ile yapılan her türlü faaliyettir. Bir sanat eserinin oluşumunda toplumun kültür yapısının önemi çok fazladır. Bir sanat eseri bize  o milletin kültürü hakkında çok şey anlatabilir.

Kültür ve sanat  arasında koparılamaz bir bağ vardır. Kültürün sanatı etkilediği gibi sanatta kültürü etkiler onu büyütür ve güzelleştirir. Sanat her dönemde ve her toplumda farklı görünümlerde ortaya çıkmıştır ve giderek değer kazanmıştır. Sanatın gelişmesi ve güçlenmesi ile o kültürün değerleri hiçbir zaman yok olmaz. Toplumlar kültürel değerlerine bağlı olduğu gibi sanata bağlı olursa o toplumun kültürü tüm dünya tarafından bilinir ve benimsenir. Yani kısacası kültür ve sanat o toplumun geleceğine sağlam bir köprü oluşturur.

No Article rating
0 Reviews
Sizce bu yazı etkili miydi? Kendimizi daha çok geliştirebilmemiz için bize yardımcı olun!
  1. Wow!
  2. Mmm
  3. Hmm
  4. Meh
  5. Pff