Yapay zeka, insanlar tarafından geliştirilen belli özelliklerin öğretildiği ve daha sonrasında bu öğretilerin kullanım alanlarına göre geliştirilerek insanlara sunulduğu bir teknoloji modelidir. Yapay zeka kendini geliştirebilir ve kendi öğrenme yetisi vardır. Yapay zekaya ne kadar bilgi verirseniz o bu bilgiden beslenir, öğrenir öğrendiğini öğretir ve bu şekilde kendi kendine deneyim kazanır her geçen gün öğretmede daha da iyi bir hale gelir. Peki günümüzde yapay zeka teknolojisi online eğitimde ve ya normal eğitim sisteminde nasıl kullanılıyor ?

Eğitimde yapay zeka üç ana başlık olarak ele alınabilir. Bunlar, veri tabanlı, mantık tabanlı ve bilgi tabanlı yapay zeka yaklaşımlarıdır. Bugün yapılan yapay zeka çalışmaları sadece bilgi tabanlı değildir. Hemen hemen her alanda farklı uygulamalar görülebilir. Kişiselleştirilmiş, diyalog, keşfedici eğitim. Eğitimde veri madenciliği, özel ihtiyaçlı çocuklar için eğitim, yapay zeka dayalı değerlendirme, çocuk – robot etkileşimleri gibi bu alanların amacının büyük bölümü öğrenmeyi desteklemektir.

Bugünün yapay zeka teknolojilerinin eğitim alanında sağladığı faydaları inceleyelim.

Temel eğitim aktivitelerini belirleme

Yapay zeka öğrenciye ait bilgi ve becerileri belirler. Bilgi ve becerilerin ağırlığa göre bir program oluşturur. Yapay zeka öğrencinin eksik olabileceği alanları analiz ederek programı bire göre uygun bir şekilde tasarlayabilir.

Öğrenci ihtiyacına göre kişiselleştirme

Yapay zeka öğrenciler ile ilgili bilgileri toplar daha sonra bu bilgiler ile öğrencilerin ihtiyaçlarını, eksiklerini ve ilgi duyulan konuları belirleyerek öğrenciye özel bir çalışma fonksiyonu oluşturur.

Öğrencilerin eksiklerini anlayıp kişiye özel destek uygulama

Online olarak kullanılan “Coursera” çok iyi bir örnektir. Yapay zeka öğrencinin ev ödevindeki bir bölümü yanlış yapması halinde sistem öğretmene bir uyarı gönderir öğretmen bu uyarıya karşılık yapılacak olan ödev ya da cevaplanacak soru ile ilgili ipucu ile öğrenciye geri dönüş sağlar.

Akıllı öğretici sistemler

İlk örnek olarak SCHOLAR’ı gösterebiliriz. Bu sistem öğrenciye pedagojik yaklaşır ve sokratik diyalog prensiplerine dayanır. Öğrencinin sorulara verdikleri cevaplarına bireysel karşılık veren bir algoritması vardır.

Öğrenciyi geçmişiyle analiz eden yapay zeka

Bu yapay zeka sisteminde öğrenciler okuldaki ilk yıllarından itibaren izlenir. Devamsızlık durumu, alınan dersler ve ilk sınav sonuçlarına göre öğrenciye kişiye özel bir yaklaşım oluşturulur. Bu bilgilere dayalı olarak yapay zeka öğrencinin ne zaman mezun olabileceğini ya da okulu bırakma ihtimalini inceler.

Sanal öğretmen olarak kullanılan yapay zeka Yapay zeka sistemi öğrencinin mevcut seviyesini ölçüp ona uygun sorular yöneltir. Sorulara verilen cevaplara göre geribildirim sağlar. Bugünlerde bu sistem çok daha gelişmiş halde ALEKS, MATHia, Dreambox Learning gibi online eğitim programlarında kullanılıyor. Öğrencilerin verileriyle kendini iyileştiren sistem verdiği görevin ne oranda, ne kadar sürede tamamlandığını ve yapılan hata sayısını görebilir. Sanal öğretmenimiz öğrenciden elde edilen verileri işleyerek öğrencinin performansını iyileştirmek için ona nasıl ve hangi öğrenme tekniğiyle yaklaşması gerektiğini saptıyor

No Article rating
0 Reviews
Sizce bu yazı etkili miydi? Kendimizi daha çok geliştirebilmemiz için bize yardımcı olun!
  1. Wow!
  2. Mmm
  3. Hmm
  4. Meh
  5. Pff

Tagged in: