Geleceğe yön veren ve önemli araçlardan biri olan kodlama, günümüzde yabancı dil öğrenmek kadar gerekli ve önemli bir unsurdur. Teknoloji çağı olarak adlandırılan 21.yy. için üretkenlik öne çıkan başlıklar arasındadır. Ve üretebilme bilişiyle bağlantılı olan kodlama, yaşadığımız dönemin dijitalleşmesi sürecinde etrafımızda olup biteni anlamak için önemli bir alandır. Ayrıca kodlama bilgi ve becerisine sahip olmak; mevcut veya ortaya çıkabilecek bir problemin en kısa yoldan nasıl çözülebileceğini belirlemek açısından önemlidir. Teknoloji çağının bir parçası olabilmek için ülkemizde de erken yaşlarda kodlama mantığının çocuklara kazandırılması gerekmektedir. Kodlama mantığının erken yaşlarda kavranması sayesinde yeni fikirler bulma ve bunları uygulamaya geçirme, eğer hatalar ile karşılaşılıyorsa hataları bularak çözüm üretebilme ve takım halinde çalışabilme gibi becerilerde artış gösterebilecektir.

Günümüzün çocukları teknolojiye ilgi duyarken, onlara bu teknolojinin nasıl üretileceği öğretilmemektedir. Böyle bir durumda çocukların teknolojiyi izlemeleri yerine onlara işin arka planını göstererek kodlama dünyasına adım atmaları için teşvik etmek çok önemlidir. Çocukların zamanlarını tüketen değil üreten olarak geçirmeleri için onları yetenekleri doğrultusunda yönlendirmek gereklidir. Çağımızın etkisi göz önüne alındığında özellikle bilgisayar bilimlerine yönlendirmek gelişimleri için önemli yere sahiptir. Bu bilime yapılan doğru yönlendirmenin de çocukların seviyelerine göre öğrenebilecekleri kodlama eğitiminden geçtiği uzmanlar tarafından desteklenmektedir.

Kodlama, bilgisayar yazılım programının ilk adımıdır. Kodlama bilgisayar ya da elektronik devre ve mekanizma ile oluşan düzeneklere bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizininin bütünü veya bir kısmı olarak tanımlanmaktadır. Yeniçağın alfabesi olarak önemi her geçen gün artan kodlamanın, yazılımlar üretmek, uygulamalar oluşturmak ve web sitesi yapmak gibi çağımızın bilgi ve iletişim teknolojilerini yönlendiren alanların temeli olarak öne çıktığı görülmektedir. Geleneksel kodlama dilleri yapısal olarak karışıktır. Bu sebepten dolayı öğrenilmesi biraz daha zordur. Ancak özellikle çocuklar ve bu eğitime yeni başlayanlar için birçok açık kaynak platformları geliştirilmiştir.

Çocukların kodlama eğitimi alması algoritmik yapıda düşünebilmeyi, sistem tasarımı yapabilmeyi, problemlerin çözüme ulaştırılması, yaratıcı düşünebilme ve üretebilme becerilerini geliştirmektedir. Çocuklar kodlama öğrenerek problem çözme, olaylar arasındaki ilişkiyi görme, analitik düşünme gibi becerileri kazanarak gündelik yaşamlarında kullanabileceği ve diğerlerine göre fark yaratabileceği avantajlar elde edebileceklerdir. Bu ise çocukların sadece kodlama alanında değil tüm alanlarda ve normal yaşantılarında da büyük fark yaratmasını sağlayacaktır. Kodlama öğrenmenin çocuklara çözümleme becerisi kazandırmaktadır. Olay ve durumu anlamlandırmayı sağlar. Yaratıcılığı geliştirir. Problemleri çözebilme becerisini artırır. Sistemli düşünebilmeyi sağlamaktadır. Kodlamanın temellerinin öğretilmesi sayesinde çocukların problemlere çözüm bulma ve sistemli düşünebilme becerileri önemli derecede artabileceği gibi aynı zamanda çocukların gelecekteki kariyerleri için de önemli rol oynar. Örneğin Mark Zuckerberg kod yazmayı çok küçük yaşta öğrenmeye başlayarak ve bu becerisiyle dünyaca duyulan ve kullanılan Facebook’u kurmuş ve kodlama bilmenin önemini sergilemiştir. Dünyaca ünlü bir bilişimci olan Bill Gates’in ilk programını 13 yaşında yazmış olması kodlamanın önemini gösteren bir diğer örnektir. Bilgisayar teknolojisinin öncülerinden biri olan Steve Jobs; “Bence bu ülkede herkes bilgisayar programlamayı öğrenmeli. Bir bilgisayar dili öğrenmeli. Çünkü bu, insana nasıl düşüneceğini öğretiyor. Ben bilgisayar bilimini bir sosyal bilim olarak görüyorum. Bu herkesin öğrendiği bir şey olmalı.” diyerek kodlamanın önemini vurgulamıştır. Kodlama yapabilmek öğrencilere ve birçok alanda çalışanlara yetkinlik sağladığı için kodlama yapabilme becerisinin önemi günden güne artmaktadır. Dünyanın nasıl işlediğini öğrenmemiz için kodlama öğreniminin büyük oranda önemlilik ve avantaj sağladığı konusunda tüm uzmanlar aynı görüşe sahiptir.

BEYZA BELEN İRİCAN

No Article rating
0 Reviews
Sizce bu yazı etkili miydi? Kendimizi daha çok geliştirebilmemiz için bize yardımcı olun!
  1. Wow!
  2. Mmm
  3. Hmm
  4. Meh
  5. Pff

Tagged in: