Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü hayatımıza uzaktan eğitim kavramını da dahil etti. Geleneksel eğitim sistemimizin aksine sanal olarak gerçekleştirilen bu sistemin bazı avantajları ve dezavantajları vardır. İlk olarak avantajlarından bahsedecek olursak aynı anda daha fazla kişinin, daha fazla erişime sahip olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Örgün eğitimde yalnızca sınıf popülasyonunun daha az olduğu durumlarda daha kaliteli bir eğitim verilebilir, fakat uzaktan eğitim yöntemlerinde böyle bir fark söz konusu değildir. Uzaktan eğitimin de kalitesi her ne kadar kişilerce tartışılsa da bu avantaj göz ardı edilemez. Fiziki olarak okula gidilemediğinden mesafelerin önemi yoktur yani coğrafi kısıtları ortadan kaldırır. Uygun ve yeterli bir altyapıyla herkes uzaktan eğitimden yararlanabilir. Bu da eğitim giderlerini azaltarak mali açıdan aileler ve öğrenciler için bir avantaja dönüşür. Derslere katılmama durumunda derslerin kayıt edilmesi de öğrenciler için ekstra avantajlı bir durumdur diyebiliriz.

Dezavantajları ise, uzaktan eğitim kendi kendine çalışma alışkanlığı olmayan ve bu yeteneğini geliştirmemiş kişiler için planlama zorluğu yaşatabilir. Eğitimin özgürlüğü öğrenme isteğini zedeleyebilir, kişide disiplin kavramını sarsabilir. Keza kopya rahatlığı da öğrencileri çalışmama isteğine iterek başarısızlığı beraberinde getirebilir. Öğrenme sürecinde ortaya çıkan sorunların ve öğrenme güçlüklerinin anında çözülmemesi, kırsal kesimde yaşayan insanların bağlantı sorunlarıyla karşılaşması da uzaktan eğitimin dezavantajlarına örnek olarak verilebilir.

Uzaktan eğitim platformlarında güvenlik önemli bir problemdir. Kişisel verilerin korunması hususunda bazı sorunlara yol açabilir. Bu platformlar kötü niyetli kişiler tarafından saldırıya uğrayabilir. Bunun için de sistemin açık kaynaklı olması ve periyodik bakım, güncelleme, yedekleme yapılması önemlidir.

Nihayetinde tüm yazılımlar gibi uzaktan öğrenme platformları da insanlığın işini kolaylaştırmayı hedefler. Elbette ki dezavantajları da olan uzaktan eğitim / e-öğrenme platformlarının artıları, eksilerine kıyasla çok daha fazladır. Zaten uzaktan öğrenme yöntemlerinin amacı örgün eğitimi bitirmek değil, aksine, yükünü hafifletmektir. Fakat virüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde bizim için bir zorunluluk olduğunu atlamamamız gerekir. Uzaktan eğitimin faydaları dijital alanda eğitimin daha erişilebilir olmasına olanak sunar. Her alanda dijitalleşen dünyamızda eğitim alanının da bu dijitalleşmeye kayıtsız kalması beklenemez.

Uzaktan eğitimin yapıldığı platformlara örnek olarak Zoom, Adobe Connect, Microsoft Teams ve Kültür Üniversitesi olarak kullandığımız BigBlueButton verilebilir.

No Article rating
0 Reviews
Sizce bu yazı etkili miydi? Kendimizi daha çok geliştirebilmemiz için bize yardımcı olun!
  1. Wow!
  2. Mmm
  3. Hmm
  4. Meh
  5. Pff