Pazarlama, bir ürünün veya bir hizmetin satışını artırmak amacıyla satış elemanlarını yetiştirme, piyasa durumunu ve gereksinimlerini saptama, tanıma gibi eylemlerin tümüne denir. Pazarlama aslında sadece iş hayatımızda değil hayatımızın her aşamasında karşı karşıya kaldığımız bir durumdur. İnsanlar sürekli bir pazarlama eğilimindedir. Örneğin bir işe girmek için yeteneklerimizi işverene pazarlarız veya yeni bir çevreye girdiğimiz zaman insanların bizi tanıması için kişiliğimizi pazarlarız. İş hayatından bahsetmemiz gerekirse, firmalar sürekli bir pazarlama stratejisi arayışındadır. Ürünlerini daha iyi fiyatlarla daha çok kişiye nasıl ulaştıracakları konusunda büyük bir soru işaretine sahiplerdir.

Peki pazarlama hayatımızda bu kadar büyük bir öneme sahip ise pazarlama stratejileri nasıl oluşturulmalıdır? Bunu üç adımda inceleyebiliriz. İlk adım pazar analizi yapmaktır. Potansiyel müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu önemli şeyleri öğrenmek, onların eğilimlerini belirlemek ve ürünlerimizi bu bilgiler ışığında sunmak hayati bir önem taşımaktadır. İkinci adım, rekabet halinde olduğumuz firmalar arasındaki yerimizi belirlemektir. Üstümüzde ve altımızda olan firmaları belirleyip neden bazı firmaların altında kaldığımızı düşünmemiz gerekmektedir. Bu sayede kusurlarımızı daha kolay ve somut bir şekilde fark edip bu konuda kendimizi geliştirebiliriz. Son adım ise ürünümüzün nitelik ve niceliklerini çok net bir şekilde belirtmektir. Müşterilerimize verdiğimiz hizmetin kalitesi ve uygunluğu, bunun bize olan maliyeti, bu üründen elde edeceğimiz kar, rakip ürünlerle arasındaki farklar ile benzerlikler belirlenmeli ve bunların üzerine çalışmalar yapılmalıdır. Bu adımlarla yapılan çok yönlü değerlendirmelerle pazarlama stratejisi kurmak çok daha kolay ve uygulanabilir hale gelecektir.

Nasıl bir pazarlama stratejisi oluşturacağımızı öğrendiğimize göre şimdi sıra bazı etkili pazarlama stratejilerinden bahsetmekte. Birinci stratejimiz “Doğrudan Satış Stratejisi”dir. Bu stratejiyle ürün, satış temsilcisi sayesinde müşteri ile yüz yüze buluşturulmaktadır. Bu sayede müşteri ürüne dokunup onu inceleme fırsatı elde etmektedir. Bunun yanında müşterilerin ürünlere güveni de artmaktadır. İkinci stratejimiz “Birlikte Satış Stratejisi”dir. Bu stratejinin mantığı, ürünün yanında onunla bağlantılı bir ürünün daha birlikte satılmasıdır. Buna ketçap ve mayonezin birlikte satılması örnek olarak verilebilir. Böylece firmalar bir ürün satmak yerine iki ürün satmış olur. Aynı zamanda müşteri de iki adet ürünü indirimli fiyata alır. Son stratejimiz ise “Ürün Deneyimi”dir. Bu strateji sayesinde müşterilerden geri bildirim alınır ve ürün veya hizmet geliştirilir.

Pazarlamanın firmalar için gitgide önem kazandığı bu günlerde planlı ve programlı olmak firmalara çok getiri sağlayacaktır. Yukarıda anlattığım gibi birtakım stratejileri uygulayıp adım adım takip edilmesi durumunda başarı yüzdelerinde gözle görülür bir yükselme görülecektir. Buradaki en önemli nokta, Zülfü Livaneli’nin de dediği gibi: “Kimsenin kazançlı olmadığı pazarlık, kötü bir pazarlıktır.”

Ceyda Demir

No Article rating
0 Reviews
Sizce bu yazı etkili miydi? Kendimizi daha çok geliştirebilmemiz için bize yardımcı olun!
  1. Wow!
  2. Mmm
  3. Hmm
  4. Meh
  5. Pff