13,8 milyar yıl önce Büyük Patlama’nın gerçekleşmesi bir serüvenin başlamasına neden oldu. Önce atomlar oluştu, ardından moleküller. Toz ve gazlardan oluşan karışım, moleküler bir bulut oluşturdu. Bu bulutun çökmesiyle birçok genç yıldız oluştu. Güneş de bunlardan biriydi. Güneşin etrafındaki mineral parçaların birleşmesiyle mineral kayalar oluştu. Kayalar birbirleriyle çarpışarak gittikçe büyüdü ve 4,5 milyar yıl önce Dünyamız oluştu. 3,8 milyar yıl önce organizmalar, ardından 4,5 milyon yıl önce Australopithecus türü ortaya çıktı. Sonrasında Afrika’da insanın evrimi başladı. Bilinen en eski insan fosili 2,8 milyon yıl önceye aittir. Zamanla farklı insan türleri oluştu, insanlar dünyaya yayıldı. 50 bin yıl önce Dünya’da en azından altı farklı insan türü yaşıyordu. Binlerce yıl geçti ve biri hariç tüm insan türlerinin nesli tükendi. Kalan tür Homo sapiens, yani bizdik.

AUSTRALOPİTHECUS

Australopithecus kafatası (Credit: Pascal Goetgheluck/SPL)

     Australopithecus yani “güney maymunu” ilk gerçek iki ayaklıdır. Bulunan en eski kanıtlar Australopithecus afarensis türünden üç bireye ait ayak izleridir. Bu ayak izleri 3,8 milyon yıl öncesine aittir. Sapiens’e benzer olarak ayak baş parmakları diğer dört parmağın hemen yanında bulunmaktadır. Ayaklarımız benzese de yürüyüş özelliklerini tam olarak kazanmadıkları görülmektedir. Parmaklar ve ayak topuğu zemindeyken, ayak tabanının iç tarafı yukarıya doğru kavisli bir şekilde yürümekteylerdi. Ellerimiz de benzerdir ancak bazı kemikler, insan elinin yapabildiği hareketleri yapmasına engel olmaktadır. Ancak yine de kemiklerin kavisli yapısı cisimleri kavramasını kolaylaştırmıştır. Kafatası hacimleri ortalama 360-370 cm3’tür. 

Lucy

     Bulunan ilk Australopithecus afarensis fosili: Lucy, 3,2 milyon yıl önce yaşamıştır ve boyu yaklaşık 1 metredir. Bazı araştırmalara göre Lucy’nin bir ağaçtan düşüp öldüğü düşünülmektedir.

HOMO ERECTUS

     Homo erectus, Latince “dik insan” anlamına gelir. 2 milyon yıl önce ortaya çıktığı ve 50 bin yıl önce yok olduğu düşünülmektedir. Tüm Asya’da yaşamıştır. 850-1100 cm3 kafatası hacmine sahiptir. Varlığını en uzun süre koruyan Homo türü olan Homo erectus, ateşi kullanan ilk insandır. Ayrıca avlanmak için silah yapan ilk Homo türüdür. 

Homo erectus

HOMO NEANDERTHALENSİS

     Neandertal insanı, 400 bin yıl önce ortaya çıkmıştır ve yaklaşık 30 bin yıl önceye kadar Avrupa ve Batı Asya’da yaşamıştır. Büyük bir beyni ve iri kasları vardır. Homo sapiens’in kafatası hacmi 1100-1650 cmarasında değişirken, Neandertallerin kafatası hacmi 1500-1750 cm3 arasında değişmektedir. Buzul Çağı iklimine ayak uydurmuştur. Yaşlı ve engelli bireylere bakmış, onlarla ilgilenmişlerdir.

Neandertal kafatasları (Credit: Natural History Museum/SPL)

HOMO DENİSOVA

     Denisova İnsanı, 300 bin yıl önce ortaya çıkmış ve yaklaşık 40 bin yıl öncesine kadar Sibirya ve Doğu Asya’da yaşamıştır. Tür, ilk olarak fosilleşmiş tek bir parmak kemiği ile keşfedilmiştir. Fosil kayıtları Altay Dağları’ndaki Denisova Mağarası’nda bulunmuştur. Neandertal ve Sapiens’le etkileşim halinde olması melez bireylerin oluşmasına sebep olmuştur. Günümüzde Asyalılar %0-2 oranında Denisova geni taşırken, bu oran Okyanusyalılarda %3-6’ya çıkmaktadır.

HOMO LUZONENSİS 

     Luzon Filipinler’de 2019 yılında keşfedilen Luzon Adası İnsanı, 700 bin yıl önce ortaya çıkmış ve 50 bin yıl öncesine kadar yaşamıştır. Tropik ormanlara uyum sağlamış olan bu türün dişleri Homo türleriyle benzerlik gösterirken, el ve ayak yapısında Australopithecus ile büyük bir benzerlik görülmektedir.

HOMO FLORESİENSİS

     “Hobbit” olarak da adlandırılan Homo floresiensis, Flores Adasında yaşamıştır. Baştan beri bir ada olan bir kara parçasında bulunan ilk insan türüdür. 800 bin yıl önce ortaya çıkmış ve 12 bin yıl önce tahmin edilene göre, volkan patlaması yüzünden yok olmuştur. Yaklaşık 1 metre boyunda ve 25 kilo ağırlığında cüce bir türdür. Kafatası hacmi yaklaşık 380 cm3’tür.

Homo floresiensis türünün nesli de tükendikten sonra Dünya’da bir tek Homo sapiens kaldı. Bu büyük yok oluşlar türlerin yaşam alanlarının daralmasıyla ya da ortadan kalkmasıyla meydana geldi. Homo sapiens’in nüfusunun artması hem diğer türlerin yaşam alanlarının işgaline hem de besin kaynaklarının rekabetinin artmasına neden oldu.

KAYNAKÇA

 • Bakırcı, Ç. (2020, July 20). Hobbitler: Homo floresiensis. Retrieved from https://evrimagaci.org/hobbitler-homo-floresiensis-3336
 • Condemi, S. Savatier, F. (2018). Homo Sapiens Sürüden Devlete Milyon Yıllık Serüven. Say Yayınları. Birinci Baskı (2020). ISBN:9786050207859.
 • Curnoe, D. (2020, December 15). The Hobbit took our breath away: Now it’s the new normal. Retrieved from https://theconversation.com/the-hobbit-took-our-breath-away-now-its-the-new-normal-60784
 • Evrim Ağacı. (2019, October 28). İnsan Evrimi’nde BIR Basamak Daha: Denisova İnsanı. Retrieved from https://evrimagaci.org/insan-evriminde-bir-basamak-daha-denisova-insani-233
 • Harari, Y. N. (2020). Sapiens: Grafik Tarih İnsan Türünün Doğuşu. Kolektif Kitap. ISBN:9786052205693
 • Sever, M. (2019, December 31). Güneş sistemi NASIL OLUŞTU? Retrieved from https://evrimagaci.org/gunes-sistemi-nasil-olustu-8149
 • Slon, V., Viola, B., Renaud, G., Gansauge, M., Benazzi, S., Sawyer, S., . . . Pääbo, S. (2017, July 01). A fourth Denisovan individual. Retrieved from https://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700186?intcmp=trendmd-adv
 • Woodward, A. (2019, April 10). Scientists may have discovered a new human species. it lived on a tiny island in the Philippines at the same time as homo sapiens. Retrieved from https://www.businessinsider.com/anthropologists-welcome-new-species-homo-luzonensis-2019-4
No Article rating
0 Reviews
Sizce bu yazı etkili miydi? Kendimizi daha çok geliştirebilmemiz için bize yardımcı olun!
 1. Wow!
 2. Mmm
 3. Hmm
 4. Meh
 5. Pff